Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 31.9
ze dne 09.04.2008

Usnesení ke stavební úpravě Galandova 1243- 1246,  Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. projednala vypsání výzvy na veřejnou zakázku dle § 12 odst.5 v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

II. souhlasí s vypsáním

III. ukládá OÚRI ing. Filipové zajistit potřebné, starostce se ukládá  podpis výzvy, Bc. Černovskému zajistit úpravu rozpočtu po výběru zhotovitele

Tisk Export článku do PDF