Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 43.6
ze dne 24.09.2008

Usnesení ke stanovisku MŽP k návrhu koncepce Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy

Rada MČ

I. projednala stanovisko MŽP k návrhu koncepce Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy


II. bere na vědomí souhlasné stanovisko MŽP  k návrhu koncepce "Aktualizace Strategického plánu hlavního města Prahy"


III. ukládá OÚRI sledovat další zákonem stanovený postup projednávání návrhu

Tisk Export článku do PDF