Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 60.11
ze dne 22.04.2009

Usnesení ke stanovisku k úplatnému převodu pozemku parc. č. 1234/93 o výměře 37 m2 v k. ú. Řepy

Rada MČ

I. projednala žádost o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 1234/93 o výměře 37 m2 v k. ú. Řepy


Nemáme připomínky k úplatnému převodu pozemku parc. č. 1234/93 v k. ú. Řepy.


II. ukládá OÚRI dát na vědomí žadateli stanovisko M. č. Řepy

Tisk Export článku do PDF