Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 54.12
ze dne 11.02.2008

Usnesení ke stanovisku k posouzení vlivů na životní prostředí záměru "Modernizace trati Praha - Kladno s připojením na letiště Ruzyně - I.etapa"

Rada MČ

I. projednala stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí záměru "Modernizace trati Praha - Kladno s připojením na letiště Ruzyně - I.etapa"dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, v platném znění.


II. bere na vědomí stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí záměru "Modernizace trati Praha - Kladno s připojením na letiště Ruzyně - I.etapa" dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, v platném znění.


III. ukládá OÚRI informovat Ministerstvo životního prostředí

Tisk Export článku do PDF