Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 26.26
ze dne 21.01.2008

Usnesení ke stanovení ošatného a příspěvku na úpravu zevnějšku pro rok 2008

Rada MČ

I. schvaluje Stanovení ošatného a příspěvku na úpravu zevnějšku pro rok 2008 dle návrhu uvedeném v příloze tohoto materiálu pro zaměstnance úřadu a členy zastupitelstva městské části, kteří se účastní veřejných částí občanských obřadů.
Tisk Export článku do PDF