Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 27.16
ze dne 06.02.2008

Usnesení ke smlouvě o správě a údržbě se STA se spol. UPC Česká republika, a.s.

Rada MČ

I. projednala návrh Smlouvy o správě a údržbě STA se spol. UPC Česká republika, a.s.


II. schvaluje uzavření předložené smlouvy a ukládá   starostce Jitce Synkové podepsat předmětnou smlouvu.

Tisk Export článku do PDF