Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 27.11
ze dne 06.02.2008

Usnesení ke smlouvě o roznášce propagačních materiálů č.981206-0134/2008

Rada MČ

I. projednala návrh Smlouvy o roznášce propagačních materiálů č.981206-0134/2008.


II. schvaluje návrh předložené smlouvy


III. zmocňuje starostku MČ Praha 17 podpisem smlouvy.

Tisk Export článku do PDF