Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 47.12
ze dne 19.11.2008

Usnesení ke smlouvě o provedení stavebních úprav mezi MČ Praha 17 a stavebníkem, který je nájemcem bytu, nebytu – jednotky v majetku obce

Rada MČ

I. projednala návrh OSOM na změnu v textu smlouvy o provedení stavebních úprav se stavebníkem (nájemcem bytu,  nebytového prostoru, jednotky)


II. bere na vědomí vzor smlouvy o provedení stavebních úprav mezi MČ Praha 17 a stavebníkem , který je nájemcem bytu , nebytu – jednotky v majetku obce  


III. pověřuje vedoucího odboru správy obecního majetku k podpisu  smlouvy  o provedení     stavebních úprav  za městskou část 


IV. pověřuje OSOM k zastupování MČ Praha 17  v řízení před stavebním úřadem


V. ukládá vedoucímu OSOM zajistit splnění tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF