Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 56.45
ze dne 09.03.2009

Usnesení ke smlouvě o nájmu zařízení –  ELTODO Citelum, s.r.o.

Rada MČ

I. se seznámila s předloženou smlouvou o nájmu zařízení.


II. schvaluje předloženou smlouvu a pověřuje starostku jejím podpisem.

Tisk Export článku do PDF