Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 18.16
ze dne 17.09.2007

Usnesení ke smlouvě o dílo se stavební společností Šlehofer a.s. ve věci opravy komunikace v ul. Šedivého

Rada MČ

I. souhlasí s předkládaným návrhem


II. pověřuje starostku podpisem dodatku, organizačně zajistí OŽPD

Tisk Export článku do PDF