Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 46.19
ze dne 05.11.2008

Usnesení ke smlouvě o dílo o provádění interního auditu

Rada MČ

I. schvaluje uzavření předložené smlouvy o dílo o provádění interního auditu s Ing.Evou Neužilovou, držitelkou osvědčení pro auditorskou činnost č. 1338.


II. ukládá starostce Jitce Synkové smlouvu po doplnění uzavřít s účinností od měsíce listopadu 2008.

Tisk Export článku do PDF