Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 40.5
ze dne 20.08.2008

Usnesení ke smlouvě o dílo na rekonstrukci veřejné sportovní plochy v lokalitě Žufanova č.p. 1096 v Praze - Řepích

Rada MČ

I. projednala předloženou smlouvu o dílo na rekonstrukci veřejné sportovní plochy v lokalitě  Žufanova č.p. 1096 v Praze - Řepích.


II. souhlasí s předloženou smlouvou o dílo na rekonstrukci veřejné sportovní plochy v lokalitě  Žufanova č.p. 1096 v Praze - Řepích.


III. pověřuje pí. starostku podpisem smlouvy, další realizaci zajistí OŽPD.

Tisk Export článku do PDF