Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 64.28
ze dne 03.06.2009

Usnesení ke smlouvě o dílo na rekonstrukci dětského hřiště v ul. Bazovského v Praze - Řepích

Rada MČ

I. PROJEDNALA

předložený návrh smlouvy o dílo


II. SOUHLASÍ


III. POVĚŘUJE

paní starostku podpisem předmětné smlouvy o dílo, další realizaci zajistí OŽPD.

Tisk Export článku do PDF