Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 38.15
ze dne 16.07.2008

Usnesení ke smlouvě o dílo na rekonstrukci dětského hřiště v lokalitě Vondroušova č. p. 1167 - 1169 v Praze - Řepích

Rada MČ

I. projednala předloženou smlouvu o dílo


II. souhlasí s předloženou smlouvou.


III. pověřuje starostku podpisem smlouvy, další realizaci zajistí OŽPD.

Tisk Export článku do PDF