Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 71.16
ze dne 02.09.2009

Usnesení ke směně nemovitosti ve vlastnictví pana XY za bytovou jednotku, ukončení nájemní smlouvy

Rada MČ

I. PROJEDNALA

žádost pana XY, bytem Čistovická, Praha 6 o ukončení nájemní smlouvy k pozemkům parc. č. XY a parc. č. XY a směnu nemovitosti v jeho vlastnictví - objekt k bydlení na pozemku parc. č. XY vše v k. ú. Řepy, za bytovou jednotku č. 1055/XY v bytovém domě v ul. Nevanova čp. 1055 včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku parc. č. XY v k. ú. Řepy.


II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ

schválit směnu nemovitostí – objektu k bydlení na pozemku parc. č. XY v k. ú. Řepy s manželi XY bytem Čistovická, Praha 6 za bytovou jednotku č. 1055/XY v bytovém domě v ul. Nevanova čp. 1055 včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku parc. č. XY v k. ú. Řepy. K vyrovnání rozdílu cen vyměňovaných nemovitostí uhradí manželé XY městské části Praha 17 částku XY Kč a daň z převodu nemovitostí.


III. SCHVALUJE

ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemků parc. č. XY a parc. č. XY v k. ú. Řepy s panem XY ke dni povolení práva vkladu směnné smlouvy.


IV. UKLÁDÁ

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení a předložit návrh směny nemovitostí na jednání ZMČ.


V. ZMOCŇUJE

starostku MČ Praha 17 k podpisu směnné smlouvy.

Tisk Export článku do PDF