Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 46.4
ze dne 05.11.2008

Usnesení ke sdělení informace k účinnosti změny Z 1344/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy

Rada MČ

I. projednala sdělení informace k účinnosti změny Z 1344/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy

 
II. bere na vědomí vydání změny Z 1344/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy formou Opatření obecné povahy č.2/2008 účinné od 4. 10. 2008.


III. ukládá OÚRI zajištění rozhodovat v území v souladu s vydanou změnou Z 1344/00

Tisk Export článku do PDF