Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 10.6
ze dne 02.05.2007

Usnesení ke schválení vyúčtování nájemného za užívání objektu Žalanského 68/54

Rada MČ

I. byla seznámena s Návrhem na vyúčtování nájemného za užívání objektu Žalanského 68 v Praze Řepích (období leden 2006 - leden 2007) který vypracoval rektor Ing. Karel Vránek, jednatel společnosti Vysoká škola regionálního rozvoje s.r.o.


II. souhlasí s vyúčtováním nájemného za užívání objektu Žalanského 68/54 za období leden 2006 až leden 2007 předložený rektorem Ing. Karlem Vránkem, jednatelem společnosti Vysoká škola regionálního rozvoje s s.r.o. po odpočtu položek nesouvisejících se smluvním ujednáním. Dlužní částku ve výši 46.874,34 Kč uhradí škola při platbě nájemného za měsíce únor a březen 2007.


III. ukládá OŠK seznámit s touto skutečností vedení Vysoké školy regionálního rozvoje s.r.o. a vedoucí ekonomického odboru ÚMČ.
Tisk Export článku do PDF