Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 45.4
ze dne 20.10.2008

Usnesení ke schválení podání žádosti o finanční příspěvek v rámci programu „Dobré sousedství“ - Správa Letiště Praha – na akci :  SPORTOVNÍ PLOCHA NEVANOVA (lokalita Nevanova 1063-1068) – č.pozemku : 1142/115  , k.ú. Řepy

Rada MČ

I. projednala podání žádosti o finanční příspěvek v rámci programu „Dobré sousedství“  - Správa Letiště Praha – na akci :  SPORTOVNÍ PLOCHA NEVANOVA (lokalita Nevanova 1063-1068) – č.pozemku : 1142/115  , k.ú. Řepy. Předpokládaná cena : 1 800 000 Kč. (MČ bude žádat o grant ve výši 1 000 000, - Kč s tím, že zbývající částka  bude financována z rozpočtu MČ Praha 17 ).


II. souhlasí s podáním žádosti.


III. ukládá KS a OŽPD postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF