Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 12.9
ze dne 04.06.2007

Usnesení ke schválení nového Organizačního řádu ÚMČ Praha 17

Rada MČ

I. odkládá projednání na příští jednání.
Tisk Export článku do PDF