Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 11.6
ze dne 23.05.2007

Usnesení ke schválení kandidáta na funkci ředitele Mateřské školy Pastelka.

Rada MČ

I. projednala výsledek konkursního řízení na funkci ředitelky Mateřské školy Pastelka, Španielova 27/1316, 163 00, Praha 6 - Řepy.


II. schvaluje na funkci ředitelky Mateřské školy Pastelka, Španielova 27/1316, 163 00, Praha 6 Řepy, paní Marcelu Bezouškovou s termínem nástupu funkce dle dohody, nejpozději však k 1.9. 2007.


III. ukládá OšK a PER postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF