Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 65.6
ze dne 15.06.2009

Usnesení ke schválení daru pro ZŠ genpor. Františka Peřiny

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ

žádost ředitelky ZŠ genpor. Františka Peřiny o schválení přijetí sponzorských darů


II. SCHVALUJE

přijetí peněžitého daru 15 000,- Kč na úhradu nákladů spojených s překladem učebnic do Braillova písma


III. SCHVALUJE

přijetí daru – interaktivní tabule vč. SW SMART Notebooku, ozvučení a pojezdového systému, datového projektoru v ceně 128 694,- Kč

Tisk Export článku do PDF