Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 56.42
ze dne 09.03.2009

Usnesení ke schválení "Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v MČ Praha 17"

Rada MČ

I. projednala znění „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v MČ Praha 17“


II. schvaluje předložený „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v MČ Praha 17“


III. ukládá řídicí skupině komunitního plánování pod vedení Jiřího Svobody p.m. zahájit realizaci schváleného střednědobého plánu, za účasti dotčených odborů ÚMČ Praha 17


IV. ukládá tajemníkovi ÚMČ Praha 17 zabezpečit spolupráci příslušných odborů ÚMČ Praha 17

Tisk Export článku do PDF