Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 55.31
ze dne 25.02.2009

Usnesení ke schválení „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v MČ Praha 17“

Rada MČ

I. byla seznámena se zněním „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v MČ Praha 17“ a žádá pozvat Jiřího Svobodu p.m. na jednání RMČ dne 9.3.2009.
Tisk Export článku do PDF