Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 43.13
ze dne 24.09.2008

Usnesení ke  grantu na rekonstrukci sportoviště ZŠ Jana Wericha

Rada MČ

Rada schvaluje garanci zajištění prostředků na rekonstrukci sportovišť ZŠ Jana Wericha ve výši 30% celkových nákladů


Rada ukládá OŠK zpracovat a podat žádost o grant na MHMP

Tisk Export článku do PDF