Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 44.2
ze dne 08.10.2008

Usnesení ke Kronice 2007

Rada MČ

I. byla seznámena s předloženým písemným návrhem Kroniky MČ Praha 17 za rok 2007, včetně příloh


II. schvaluje obsah Kroniky za rok 2007, včetně příloh

Tisk Export článku do PDF