Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 55.7
ze dne 25.02.2009

Usnesení ke koupi pozemků p.č. 1327/17,1293/814,1293/815 od pana XY  a část pozemku p.č.1952 od Státního statku hl.m.Prahy v likvidaci

Rada MČ

I. projednala odkoupení pozemků p.č. 1327/17 ostatní plocha o výměře 818m2, p.č. 1293/814 ostatní plocha o výměře 2729m2, p.č.1293/815 ostatní plocha o výměře 2777m2 od vlastníků pozemků pana XY, pana XY a paní XY, Cena pozemku 1 000,- Kč/m2.

Celková výměra 6 324m2, celková cena 6 324 000,- Kč. Současně projednala možnost vstoupit v jednání se Státním statkem hl.m. Prahy v likvidaci a přikoupit ještě část pozemku p.č. 1952 o výměře cca 860m2. 


II. souhlasí a doporučuje ZMČ odkoupení pozemků p.č. 1327/17 ostatní plocha o výměře 818m2, p.č. 1293/814 ostatní plocha o výměře 2 729m2, p.č. 1293/815 ostatní plocha o výměře 2 777m2 od vlastníků pozemků pana XY, pana XY a paní XY.

Celková výměra 6 324 m2 za cenu 6 324 000,- Kč.


III. ukládá vedoucímu OSOM předložit návrh odkoupení pozemků na jednání ZMČ.


IV. ukládá vedoucímu OSOM vstoupit v jednání se Státním statkem hl.m.Prahy v likvidaci ohledně odkoupení části pozemku p.č. 1952.


V. zmocňuje starostku MČ k podpisu kupní smlouvy na pozemky p.č. 1327/17, 1293/814, 1293/815.

Tisk Export článku do PDF