Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 47.42
ze dne 19.11.2008

Usnesení ke konceptu územního plánu hl.m. Prahy  - 1. čtení

Rada MČ

I. projednala Koncept územního plánu hl. M. Prahy – 1. čtení

 
II. nesouhlasí s konceptem územního plánu, do konceptu územního plánu hl. m. Prahy nejsou zapracované změny a podněty M.č. Praha 17. Trváme na zapracování popřípadě zdůvodnění proč tomu tak není.


III. ukládá OÚRI informovat Útvar rozvoje hl. m. Prahy a pana radního Langmajera.

Tisk Export článku do PDF