Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 34.1
ze dne 19.05.2008

Usnesení ke koncepci rekonstrukce dětských hřišť, rušení dětských hřišť, úprava ploch po  zrušených dětských hřištích, budování klidových- oddechových zón,  revitalizace zeleně

Rada MČ

I. se seznámila s dopisem předsedy komise pro životní prostředí a rozvoj-Jaroslava Stoliny


II. podporuje názor komise životního prostředí a rozvoje.


III. nesouhlasí s návrhem na zrušení dětského hřiště Jiránkova, dále nesouhlasí s přeměnou dětského hřiště Vondroušova 1150 na oddechovou zónu a požaduje revitalizaci tohoto hřiště.


IV.  ukládá odboru ŽP doplnit informace k záměru rekonstrukce dětského hřiště Laudova 1009 -1010 v kontextu s připomínkou komise ŽP, že v bezprostředním sousedství této lokality se nachází nové hřiště.

Tisk Export článku do PDF