Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 63.6
ze dne 20.05.2009

Usnesení ke jmenování vedoucího odboru územního rozvoje a investic

Rada MČ

I. JMENUJE

pana Ing. Aloise Podaného vedoucím odboru územního rozvoje a investic s účinností od 1. srpna 2009


II. STANOVUJE

jeho platové zařazení v souladu s platovými předpisy do 11. platové třídy (dle vykonávané práce v katalogu prací).


III. UKLÁDÁ

útvaru tajemníka, odd. personálnímu a platovému, zpracovat potřebné podklady.

Tisk Export článku do PDF