Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 35.1
ze dne 04.06.2008

Usnesení ke jmenování vedoucí odboru školství a kultury

Rada MČ

I. jmenuje paní  Mgr. Naděždu Zemanovou  vedoucí odboru školství a kultury s účinností od 1. srpna 2008.


II. stanovuje  její platové zařazení v souladu s platovými předpisy do 10. platové třídy (dle vykonávané práce v katalogu prací).


III. ukládá útvaru tajemníka, odd. personálnímu a platovému, zpracovat potřebné podklady.

Tisk Export článku do PDF