Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 14.11
ze dne 11.07.2007

Usnesení ke jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise veřejné zakázky "Pořízení a implementace nového komplexního informačního systému Úřadu Městské části Praha 17"

Rada MČ

I. souhlasí s návrhy komisí

Komise pro otevírání obálek  veřejné zakázky 

Člen : Ing. Jiří Valeček
Náhradník: Ing. Milena Michlová

Člen: Bc. Bořek Černovský
Náhradník: Antonín Kopecký

Člen : Ing. Eva Filipová
Náhradník : Ing. Alois Podaný

Člen: Libuše Slezáková
Náhradník: Renata Hamplová


Hodnotící komise  veřejné zakázky 

Člen: Bc. Bořek Černovský
Náhradník: Mgr.,MgA. Blanka Kolínová

Člen : Ing. Jiří Valeček
Náhradník : Ing. Milena Michlová

Člen: Ing. Daniel Rokos
Náhradník: Vojtěch Pauch

Člen: Ing. Jiřina Kaprálková
Náhradník: Ing. Martina Mojdlová

Člen: Ing. Zdeněk Jánský
Náhradník: Ing. Rudolf Abraham

Člen: Ing. Jiří Antoš
Náhradník: Lukáš Vondráček

Člen: Petr Loučka
Náhradník: Ivana Havlíčková

Člen: Ing. Eva Filipová - zapisovatelka
Náhradník: Ing. Alois Podaný

II. pověřuje starostku k jejím jmenování.

Tisk Export článku do PDF