Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 34.15
ze dne 19.05.2008

Usnesení ke IV. etapě prodeje -Náklady spojené s převodem vlastnictví BJ bytového domu  Socháňova č.p. 1132 až 1134 v k.ú. Řepy

Rada MČ

I. projednala informaci  OSOM o vyčíslení nákladů ve smyslu usnesení ZMČ č. 5.15 ze dne 16.5.2007,  které vzniknou kupujícím s převodem vlastnictví jednotek bytových panelových domů.


II. schvaluje, aby oprávnění nájemci bytového panelového domu v ul. Socháňova č.p. 1132 až 1134 v k.ú. Řepy, kteří kupují bytové jednotky od obce hl. m. Prahy svěřené
MČ Praha 17 do svého výlučného vlastnictví, hradili tyto náklady a poplatky spojené s převodem vlastnictví :
1/ za prohlášení vlastníka budovy   1.615,- Kč+19% DPH  307,- Kč       1.922,- Kč
2/ za znalecký posudek - stanovení ceny                                                   1.000,- Kč
3/ za právní pomoc                             800,- Kč+19% DPH  152,- Kč          952,- Kč
4/ za kolek na povolení vkladu do KN 500,- Kč                                          500,- Kč
                                                                                          celkem               4.374,-Kč                                                                                         
 
III.  ukládá vedoucí OSOM  postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF