Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 21.29
ze dne 31.10.2007

Usnesení k změně rozpočtu k 31.10. 2007

Rada MČ

I. projednala Změny rozpočtu k 31.10. 2007.


II. schvaluje rozpočtová opatření č. 94-104. U RO č. 94 (fin. prostředky pro CSZS) částka pro pečovatelskou službu 300 tis. Kč bude částka rozdělena pro CSZS ( řepské občany) ve výši 150 tis. a zbývajících 150 tis. je pro pečovatelskou službu vykonávanou v DPS Zličín.


III. ukládá Bc. B. Černovskému - zástupci starostky městské části předložit změny rozpočtu k 31.10.2007 k projednání na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 .  

Tisk Export článku do PDF