Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 22.15
ze dne 12.11.2007

Usnesení k zatékání povrchových vod do řadových garážích ul.U Boroviček  pozemek p.č. 752/( stavby č.parc. 752/2 až 60)

Rada MČ

I. projednala žádost majitelů garáží o opravu příjezdové plochy ke garážím na pronajatých pozemcích p.č. 752/1 manipulační plocha a 752/2 - 752/60  , které jsou ve vlastnictví MČ Praha 17  lokalita ul. U Boroviček .


II.schvaluje zpevnění plochy štěrkem a provedení minimálních oprav potřebných ke zprovoznění příjezdu ke garážím na pozemcích p.č. 752/1,2 - 60.


III. ukládá OSOM  postupovat ve smyslu tohoto usnesení a vyzvat neplatiče k urychlenému vyrovnání závazků vůči MČ.

Tisk Export článku do PDF