Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 15.42
ze dne 08.08.2007

Usnesení k zásadám pro poskytování dotace z rozpočtu městské části Praha 17 na úhradu části nákladů spojených se zateplením fasády a výměnou oken

Rada MČ

I. projednala Zásady pro poskytování dotace z rozpočtu městské části Praha 17 na úhradu části nákladů spojených se zateplením fasády a výměnou oken vč. příloh


II. schvaluje Zásady pro poskytování dotace z rozpočtu městské části Praha 17 na úhradu části nákladů spojených se zateplením fasády a výměnou oken vč. příloh.


III. ukládá Bc. B. Černovskému - zástupci starostky městské části předložit Zásady pro poskytování dotace z rozpočtu městské části Praha 17 na úhradu části nákladů spojených se zateplením fasády a výměnou oken vč. příloh k projednání a schválení na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 29.8. 2007.
Tisk Export článku do PDF