Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 51.5
ze dne 12.01.2009

Usnesení k zapůjčení výpočetní techniky po dobu výkonu veřejné funkce

Rada MČ

I. projednala znění smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem je zapůjčení výpočetní techniky Mgr.Blance Kolínové a panu Jaroslavu Stolinovi na dobu výkonu jejich funkce radních  Městské části Praha17


II. schvaluje uzavření předložených smluv.


III. ukládá starostce Jitce Synkové podepsat předmětné smlouvy, tajemníkovi zabezpečit příslušné úkony

Tisk Export článku do PDF