Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 12.28
ze dne 04.06.2007

Usnesení k záměru č. 022/07/OSOM/P/b o úplatném převodu nemovitostí

Rada MČ

I. projednala návrh na prodej bytových domů - Záměr č. 022/07/OSOM/P/b o úplatném
převodu nemovitostí
Laudova 1025 až 1027
Vondroušova 1170 až 1174
Socháňova 1126 až 1128
Galandova 1232 až 1234


II. schvaluje


III. doporučuje postoupit výše uvedený návrh na prodej bytových domů -  Záměr č. 022/07/OSOM/P/b o úplatném převodu nemovitostí ke schválení v ZMČ. Záměr č. 022/07/OSOM/P/b doplňuje záměr č. 014/07/OSOM/P/b , který byl schválen usnesením  ZMČ č. 5.15 dne 16.5.2007.


IV. ukládá OSOM  předložit návrh na jednání ZMČ.

Tisk Export článku do PDF