Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 59.9
ze dne 08.04.2009

Usnesení k žádosti UPC Česká republika, a.s., Závišova 5, Praha 4 o souhlas s montáží a umístěním monitorovacího zařízení úrovně signálu pro vysílání do STA na anténě STA na strojovně výtahu na střeše domu čp. 1171, Vondroušova ulice

Rada MČ

I. projednala žádost UPC Česká republika, a.s., Závišova 5, Praha 4 o souhlas s montáží a umístěním monitorovacího zařízení úrovně signálu pro vysílání do STA na anténě STA na strojovně výtahu na střeše domu čp. 1171, Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy


II. schvaluje v rámci již poskytovaných služeb k jejich zkvalitnění vydání souhlasu UPC Česká republika, a.s., Závišova 5, Praha 4 s  umístěním monitorovacího zařízení úrovně signálu pro vysílání do STA na anténě STA na strojovně výtahu na střeše domu čp. 1171, Vondroušova ulice, Praha 6 – Řepy za dodržení podmínek uvedených v žádosti a technické zprávě UPC.


III. ukládá vedoucímu OSOM  postupovat ve smyslu usnesení.

Tisk Export článku do PDF