Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 38.21
ze dne 16.07.2008

Usnesení k žádosti společnosti TNT post ČR s. r. o. se sídlem Praha 8, Sokolovská 86/131, o zapůjčení klíčů od domů v majetku MČ Praha 17

Rada MČ

I. projednala žádost společnosti TNT post ČR s.r.o., se sídlem Praha 8, Sokolovská 86/131 o zapůjčení klíčů do domů v majetku MČ Praha 17


II. neschvaluje žádost TNT o zapůjčení klíčů od domů v majetku MČ Praha 17 z bezpečnostních důvodů


III. ukládá vedoucí OSOM seznámit žadatele se stanoviskem rady

Tisk Export článku do PDF