Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 46.24
ze dne 05.11.2008

Usnesení k žádosti společnosti SBP-Zaviko International,s.r.o

Rada MČ

I. projednala žádost společnosti SBP-Zaviko International,s.r.o. - Sport bez předsudků o možnosti umístění loga MČ Praha 17 na propagačních materiálech této společnosti.


II. souhlasí s umístěním loga MČ Praha 17 na propagačních materiálech společnosti SBP-Zaviko International,s.r.o. - Sport bez předsudků

Tisk Export článku do PDF