Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 67.18
ze dne 08.07.2009

Usnesení k žádosti Společenství vlastníků pro dům Galandova 1235 - 1238, Galandova 1237/11, Praha 6 – Řepy o převod finančních prostředků z fondu oprav na účet tohoto společenství

Rada MČ

I. SOUHLASÍ

s převodem finančních prostředků z fondu oprav na účet Společenství vlastníků pro dům Galandova 1235-1238, se sídlem Galandova 1237/11, Praha 6 - Řepy ve výši 1 000 000,- Kč


II. UKLÁDÁ

ekonomickému odboru - informovat p. Hanu Holečkovou – prokuristku OPTIMIS, spol. s r.o. ve znění bodu I. tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF