Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 51.13
ze dne 12.01.2009

Usnesení k žádosti Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1167-1169, Praha 6 o převod finančních prostředků  z fondu oprav na účet tohoto společenství

Rada MČ

I. souhlasí s převedením finančních prostředků z fondu oprav na účet Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1167-1169 ve výši 1 000 000,- Kč


II. ukládá ekonomickému odboru informovat pí Holečkovou – prokuristku společnosti Optimis, spol. s r.o. ve znění bodu I. tohoto usnesení v termínu do 19.1.2009

Tisk Export článku do PDF