Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 55.3
ze dne 25.02.2009

Usnesení k žádosti sociálního odboru – OSPOD o finanční pomoc pro rodinu XY, Galandova 1235, Praha – Řepy  ve výši XY Kč na úhradu poplatku za školku v přírodě pro nezl. dítě

Rada MČ

I. schvaluje finanční příspěvek ve výši XY Kč na pobyt nezl. XY, Galandova 1235, Praha – Řepy ve školce přírodě.


Finanční příspěvek bude vyplacen Mgr. Aleně Presslové – soc.odbor – zvláštnímu příjemci dávek SSP.


Pokud se výjezd do ŠVP neuskuteční, finanční částka bude vrácena MČ – zodpovídá Mgr. A. Presslová.

Tisk Export článku do PDF