Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 26.20
ze dne 21.01.2008

Usnesení k žádosti paní XY, Žufanova 1095 o prodloužení smlouvy o nájmu služebního bytu

Rada MČ

I. projednala žádost paní XY , nájemkyně služebního bytu v domě čp. 1095 v Žufanově ulici, o prodloužení smlouvy o nájmu bytu.


II. schvaluje vystavení dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ke služebnímu bytu č. 5272 ze dne 13.3.2006 na dobu určitou 2 roky s možností prodloužení, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky nájemní smlouvy a bude vykonávat práci pro stejného zaměstnavatele


III. ukládá vedoucí OSOM vydat pokyn k navázání dodatku č. 1 k nájemní smlouvě.

Tisk Export článku do PDF