Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 53.21
ze dne 28.01.2009

Usnesení k žádosti paní XY, Žufanova 1093 o prodloužení nájemní smlouvy ke služebnímu bytu

Rada MČ

I. projednala žádost paní XY,  nájemkyně služebního bytu o vel. 2+kk v 8. podlaží domu čp. 1093 v Žufanově ulici, o prodloužení nájemní smlouvy


II. schvaluje vystavení dodatku č. 3 k nájemní smlouvě na dobu určitou do 9.3.2011


III. ukládá vedoucímu OSOM vydat pokyn k navázání dodatku k nájemní smlouvě

Tisk Export článku do PDF