Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 15.20
ze dne 08.08.2007

Usnesení k žádosti paní XY , Vondroušova 1200 o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu

Rada MČ

I. projednala žádost paní XY o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu v domě čp. 1200 ve Vondroušově ulici dané jí a jejímu bývalému manželovi


II. schvaluje zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu s podmínkou úhrady nákladů soudního řízení ve výši 28.608,- Kč.


III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.
Tisk Export článku do PDF