Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 31.30
ze dne 09.04.2008

Usnesení k žádosti paní XY, Vondroušova 1195 o uzavření nájemní smlouvy

Rada MČ

I. projednala žádost paní XY o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. XY o vel. 3+1/L ve 3. podlaží domu čp. 1195 ve Vondroušově ulici


II. souhlasí a doporučuje ZMČ uzavření nové smlouvy o nájmu bytu č. XY o vel. 3+1/L ve 3. podlaží domu čp. 1195 ve Vondroušově ulici na dobu neurčitou, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy


III. ukládá vedoucí OSOM předložit návrh na uzavření smlouvy o nájmu bytu č. XY ve Vondroušově ulici čp. 1195 s paní XY k projednání v ZMČ

Tisk Export článku do PDF