Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 43.17
ze dne 24.09.2008

Usnesení k žádosti paní XY, Vondroušova 1193-4 o zproštění finanční úhrady za demontáž kuchyňské linky v bytě

Rada MČ

I. projednala žádost paní XY, Vondroušova čp. 1193-4, Praha 6-Řepy o zproštění finanční úhrady za demontáž kuchyňské linky v bytě


II. neschvaluje žádost paní XY, Vondroušova čp. 1193-4, Praha 6 - Řepy o zproštění finanční úhrady za demontáž kuchyňské linky v bytě


III. ukládá vedoucí OSOM  seznámit žadatele se stanoviskem rady

Tisk Export článku do PDF