Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 44.18
ze dne 08.10.2008

Usnesení k žádosti paní XY, Vondroušova 1172 o prodloužení nájemní smlouvy ke služebnímu bytu

Rada MČ

I. projednala žádost paní XY, nájemkyně služebního bytu o vel. 3+1/L v 6. podlaží domu čp. 1172 ve Vondroušově ulici, o prodloužení nájemní smlouvy


II. schvaluje vystavení dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na dobu určitou do 30.11.2010


III. ukládá vedoucí OSOM vydat pokyn k navázání dodatku k nájemní smlouvě

Tisk Export článku do PDF