Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 38.31
ze dne 16.07.2008

Usnesení k žádosti paní XY, Vondroušova 1165 o uzavření nájemní smlouvy

Rada MČ

I. projednala žádost paní XY, Vondroušova ul., o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 12 o vel. 3+1/L v 5. podlaží domu č. p. 1165 ve Vondroušově ulici


II. schvaluje uzavření nové smlouvy o nájmu bytu č. 12 o vel. 3+1/L v 5. podlaží domu č. p. 1165 ve Vondroušově ulici na dobu neurčitou, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy


III. ukládá vedoucí OSOM vydat pokyn k uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 12 ve Vondroušově ulici č. p. 1165 s paní XY

Tisk Export článku do PDF